14 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) కైరో లో జరుగుతున్న ప్రపంచ షూటింగ్ ఛాంపియన్స్ షిప్ 2022 లో 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ విభాగంలో బంగారు పథకం గెలిచిన షూటర్ ఎవరు.?జ : రుద్రాంక్స్ బాలాసాహెబ్ పాటిల్ 2) ఇటీవల ఉక్రెయిన్ లోని ఏ ప్రాంతాలను …

14 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More