13 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ (ఈ – వేస్ట్ ) అధికంగా గల దేశాలు ఏవి.?జ : చైనా, అమెరికా, భారత్ 2) ఇటీవల మరణించిన జాతీయ మహిళ కమీషన్ తొలి చైర్మన్ ఎవరు.?జ : జయంతి పట్నాయక్ 3) ఇటీవల జపాన్ …

13 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More