తెలంగాణ జిల్లా కోర్టులలో 1,226 ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ఉద్యోగాలు

హైదరాబాద్ (జనవరి – 10) : తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల్లో ఖాళీగా ఉన్న 1, 226 ఆఫీస్ సబార్టినేట్ పోస్టుల భర్తీకి రాష్ట్ర హైకోర్టు నోటిఫికేషన్ ను జారీ చేసింది. ◆ ఖాళీల వివరాలు : ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ◆ దరఖాస్తు …

తెలంగాణ జిల్లా కోర్టులలో 1,226 ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ఉద్యోగాలు Read More