12 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) భారత సుప్రీం కోర్టు 50వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఎవరు ఎంపికయ్యారు.?జ : డివై చంద్రచూడ్ 2) BCCI ప్రస్తుత టైటిల్ స్పాన్సర్ గా ఎ కంపేని ఉంది.?జ : మాస్టర్ కార్డ్ 3) 100% ఇథనాల్ తో నడిచే కారును …

12 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More