పదో తరగతి పరీక్షలలో కీలక మార్పు

హైదరాబాద్ (మార్చి – 22) : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదో తరగతి వార్షిక పరీక్షలలో విద్యార్థులకు ఆఖరి 15 నిమిషాల్లోనే బిట్ పేపర్ ఇవ్వాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఆ 15 నిమిషాల్లో 10 ఆన్సర్లు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక జనరల్ …

పదో తరగతి పరీక్షలలో కీలక మార్పు Read More