10 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) అస్తానా ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నీ 2022 విజేత ఎవరు.?జ : నొవాక్ జకోవిచ్ 2) అస్తానా ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నీ 2022 గెలవడం ద్వారా నొవాక్ జకోవిచ్ ఎన్నో టైటిల్ పొందాడు?జ : 90 వ 3) అర్థ శాస్త్ర …

10 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More