07 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A

Q1. ఏ సంస్థ హైదరాబాద్ లో 15 వేల కోట్ల తో డేటా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించనుంది.?జ:- గూగుల్ Q2. కైరో లో జరుగుతున్న ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ పోటిలలో మిక్సడ్ టీమ్ ఈవెంట్ లో స్వర్ణం సాధించిన భారత షూటర్లు ఎవరు …

07 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A Read More