04 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A

Q01. మార్చి 4న మరణించిన ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ షెన్ వార్న్ టెస్టులో ఎన్ని వికెట్లు తీశాడు.?జ:- 708 Q2. మొబైల్ డేటా లేకుండా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కల్పించేందుకు పబ్లిక్ డేటా ఆపీస్ లను ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం పేరు.జ :- పీఎం …

04 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A Read More