04 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ 2022 అవార్డుకు ఎవరు ఎంపికయ్యారు.?జ : అలెన్ ఆస్ఫెక్ట్, జాన్.ఎఫ్. క్లాజర్, అంటోన్ జిలింగర్ 2) భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ 2022 అవార్డు ఏ పరిశోధనలకు దక్కింది.?జ : క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్, ఫోటాన్స్ పై …

04 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More