05 అక్టోబర్ – 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) కెమిస్ట్రీ నోబెల్ 2022 కు ఎవరు ఎంపికయ్యారు.?జ : బారీ షార్ప్‌లెస్, మోర్టెన్ మెల్డాల్, కరోలిన్ బెర్టోజి 2) కెమిస్ట్రీ నోబెల్ 2022 బహుమతి విజేతలు చేసిన ఏ కృషికి గుర్తింపుగా దక్కింది.?జ : క్లిక్ కెమిస్ట్రీ మరియు ఆర్దోగోనల్ …

05 అక్టోబర్ – 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More