03 సెప్టెంబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో ‘రాజీవ్ గాంధీ గ్రామీణ ఒలింపిక్ క్రీడలు’ ప్రారంభమయ్యాయి?జ – రాజస్థాన్. 2) బాక్సింగ్ అనలిటికల్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను అభివృద్ధి చేయడానికి ఇటీవల ఏ IIT IISతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది?జ – ఐఐటీ మద్రాస్. 3) సూపర్ …

03 సెప్టెంబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More