03 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A

Q1. ఏ రాష్ట్రం ట్రాన్స్ జెండర్లకు విద్యా శాఖ నియామకాలలో 1% రిజర్వేషన్ అవకాశం కల్పించింది.?జ :- కర్ణాటక Q2. కైరో లో జరుగుతున్న IIFS షూటింగ్ వరల్డ్ కప్ లో 10 మీ. ఎయిర్ ఫిస్టల్ విభాగంలో స్వర్ణం గెలిచిన …

03 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A Read More