02 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A

Q1. ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన బడ్జెట్ 2022-23లో ఒంటెల సంరక్షణ మరియు అభివృద్ధి విధానాన్ని ప్రకటించింది?జ:- రాజస్థాన్ Q2. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విమానం ‘మరియా’ను ఇటీవల ఏ దేశం ధ్వంసం చేసింది?జ:- రష్యా Q3. ఇమ్మిగ్రేషన్ వీసా ఫారినర్స్ …

02 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A Read More