01 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

Q1. FIFA ఏ దేశపు పుట్ బాల్ జట్లను ప్రపంచ కప్ పుట్ బాల్ మరియు ఇతర అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ల పై నిషేధం విధించింది.జ:- రష్యా Q2. భారత్ పే ఎం.డీ.పదవికి రాజీనామా చేసిన సహ వ్యవస్థాపకుడు పేరు ఏమిటి.?జ:- …

01 మార్చి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More