27-04-21 డీడీ యాదగిరి లో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (27-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – EVS –
ఏవేవి ఎక్కడ

◆ 11:00 – 11:30 AM
5th CLASS – గణితం –
అమరికలు – 22

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – విద్యుత్ ప్రవాహం గల తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం

◆ 12:00 – 12:30 PM
8th CLASS – ENGLISH – MY MOTHER (POEM)

◆ 12:30 – 01:00 PM
10th CLASS – PHYSICS (EM)
ELECTROMAGNETISM – 4

Follow Us @