22-04-21 డీడీ యాదగిరిలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

TODAY (22-04-2021) DIGITAL CLASSES FOR SCHOOL EDUCATION

PRIMARY SCHOOL

◆ 10:30 – 11:00 AM
3rd CLASS – ENGLISH –
MARY & THREE BEARS – A READING

◆ 11:00 – 11:30 AM
4th CLASS – EVS –
ఇంటి నిర్మాణం – పారిశుద్ధ్యం

HIGH SCHOOL

◆ 11:30 – 12:00
10th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – విద్యుత్ ప్రవాహం – ఓవర్ లోడ్

◆ 12:00 – 12:30 PM
9th CLASS – భౌతిక శాస్త్రం – గాజు దిమ్మె – వక్రీభవనం

◆ 12:30 – 01:00 PM
10th CLASS – PHYSICS (EM)
ELECTRO MAGNATISM – 3

Follow Us @