కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కు తొలి పథకం అందించిన సంకేత్ సర్గార్

బర్మింగ్ హామ్ (జూలై – 30) : బర్మింగ్ హామ్ లో జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ – 2022 లో బాగంగా భారత వెయిట్ లిప్టర్ సంకేత్ సర్గార్ భారత్ కు మొదటి పథకాన్ని (రజతం) అందించాడు.

పురుషుల 55 కేజీల వెయిట్ లిప్టింగ్ విభాగంలో మొత్తంగా 248 కేజీ ల బరువెత్తి దేశానికి రజత పథకాన్ని అందించాడు.

Follow Us @