ఉస్మానియా పీజీ/పీహెచ్డీ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల

ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిధిలో పీజీ సెకండ్ సెమిస్టర్ పరీక్షల(MSc, MA, MCom, MSW, M.Lib.Sci., M(J&MC), MCom (IS) (CBCS – రెగ్యులర్, బ్యాక్ లాగ్ మరియు ఇంప్రూవ్ మెంట్)
పీజీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ పరీక్షలను (CBCS – , బ్యాక్ లాగ్ మరియు ఇంప్రూవ్ మెంట్) డిసెంబర్ 18 నుంచి నిర్వహించనున్నారు.

అలాగే PhD కోర్స్ వర్క్ మరియు Pre – PhD (రెగ్యులర్ & ఇంప్రూవ్ మెంట్) డిసెంబర్ 28 నుంచి నిర్వహించనున్నారు.

పూర్తి టైం టేబుల్ కింద ఇవ్వబడిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ నందు కలదు

https://www.osmania.ac.in/

Follow Us@