కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : రెజ్లింగ్ లో మరో బంగారు పథకం

బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 06) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో పురుషుల 74 కేజీల రెజ్లింగ్ ప్రీ స్టైల్ విభాగంలో నవీన్ కు బంగారు పథకం సాధించాడు

దీంతో భారత పథకాల సంఖ్య 34 కి చేరింది. గోల్డ్ – 12, సిల్వర్ – 11, బ్రాంజ్ – 11. పథకాల పట్టికలో భారత్ 5వ స్థానంలో ఉంది.

Follow Us @