మార్చి 2023 ముఖ్యమైన రోజులు మరియు తేదీలు

1 మార్చి – జీరో డిస్క్రిమినేషన్ డే

1 మార్చి – ప్రపంచ పౌర రక్షణ దినోత్సవం, స్వీయ గాయం అవగాహన దినోత్సవం

3 మార్చి – ప్రపంచ వన్యప్రాణి దినోత్సవం, ప్రపంచ వినికిడి దినోత్సవం

4 మార్చి – జాతీయ భద్రతా దినోత్సవం, ఉద్యోగుల ప్రశంసా దినోత్సవం, రామకృష్ణ జయంతి

8 మార్చి – అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం,

9 మార్చి – నో స్మోకింగ్ డే (మార్చి రెండవ బుధవారం)

10 మార్చి – CISF రైజింగ్ డే

12 మార్చి – మారిషస్ డే

14 మార్చి – పై (π) దినోత్సవం, నదుల కోసం అంతర్జాతీయ కార్యాచరణ దినోత్సవం

15 మార్చి – ప్రపంచ వినియోగదారుల హక్కుల దినోత్సవం

16 మార్చి – జాతీయ టీకా దినోత్సవం

18 మార్చి – ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీల దినోత్సవం (భారతదేశం)

20 మార్చి -ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, ప్రపంచ పిచ్చుకల దినోత్సవం

21 మార్చి – ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవం‌, వరల్డ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ డే‌, ప్రపంచ కవితా దినోత్సవం

22 మార్చి – ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం

23 మార్చి – ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం

24 మార్చి – ప్రపంచ క్షయవ్యాధి (TB) దినోత్సవం

25 మార్చి- పుట్టబోయే బిడ్డ అంతర్జాతీయ దినోత్సవం, నిర్బంధించబడిన మరియు తప్పిపోయిన సిబ్బంది సభ్యులతో అంతర్జాతీయ సాలిడారిటీ దినోత్సవం

26 మార్చి- ఎపిలెప్సీ యొక్క పర్పుల్ డే

27 మార్చి – ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం