కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : లవ్ ప్రీత్ సింగ్ కి కాంస్యం

బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 03) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో 109 కేజీల పురుషుల వెయిట్ లిప్టింగ్ లో లవ్ ప్రీత్ సింగ్ కు కాంస్య పథకం దక్కింది.

దీంతో భారత పథకాల సంఖ్య 14 కి చేరింది. గోల్డ్ – 05, సిల్వర్ – 05, బ్రాంజ్ – 04

Follow Us @