137 మంది జూనియర్ లెక్చరర్ లకు ప్రిన్సిపాల్ లుగా పదోన్నతి

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 404 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల లో మొత్తంగా 139 కళాశాలలో ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో ఐదవ జోన్ లో 67, ఆరవ జోన్ లో 63, హైదరాబాద్ సిటీ క్యాడర్ లో 9 ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి.

ఈ ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులకు పదోన్నతుల ద్వారా అర్హత ఉన్న 137 మంది(ఐదవ జోన్ లో 67, ఆరవ జోన్ లో 63, హైదరాబాద్ సిటీ క్యాడర్ లో 7) జూనియర్ లెక్చరర్ లతో DPC తయారయినట్లు సమాచారం. వీరికి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి ప్రిన్సిపాల్ లుగా పదోన్నతులు కల్పించనున్నారు.

Follow Us @