ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ సంవత్సరం – జనరల్

■ లాంగ్వేజస్ ::

●  తెలుగు – I

●  ఇంగ్లీష్ – I

●  హిందీ – I

●  ఉర్దూ – I

● అరబిక్ – I

● సంస్కృతం – I


■ ఆప్షనల్ సైన్స్ సబ్జెక్టులు ::

● MATHS – IA

● MATHS – 1B

● బోటనీ – I (వృక్ష శాస్త్రం – 1)

● జువాలజీ – I (జంతు శాస్త్రం – 1)

● పిజిక్స్ – I (భౌతిక శాస్త్రం -1)

● కెమిస్ట్రీ – I(రసాయన శాస్త్రం – 1)


■ ఆప్షనల్ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్టులు ::

● పొలిటికల్ సైన్స్ (సివిక్స్) – I (పౌర శాస్త్రం – 1)

● ఎకానామిక్స్ – I (అర్ధ శాస్త్రం -1)

● హిస్టరీ – I (చరిత్ర – 1)

● కామర్స్ – I

Follow Us @