నూతన సిలబస్ ప్రకారం తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ల 70% సిలబస్

తెలుగు – II (30%)

తెలుగు – II (70%)

ENGLISH – I (30%) (GEN)

ENGLISH – I (70%) (GEN)

ENGLISH – I (30%) (VOC)

ENGLISH – I (70%) (VOC)

ఇప్పుడు BIKKK NEWS app ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వార్తలు చదవండి