20 – 02 – 2022 : ద్వితీయ ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ డిజిటల్ తరగతులు

10:00 – 10:30AM :- PHYSICS ( BOYLE’S LAW and FORCE CONSTANT OF A SPRING)

10:30 – 11:00AM :- CHEMISTRY (PRACTICAL SYLLABUS & SALT ANALYSIS)

11:00 – 11:30AM :- PHYSICS ( CONCURRENT FORCES)

11:30 – 12:00AM :- BOTANY (SECTION CUTTING)

12:00 – 12:30 :- ZOOLOGY (SCHEME OF VALUATION)

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో పై తరగతులను చూడవచ్చు…

వివిధ నెట్వర్క్ లలో వరుసగా T SAT విద్య టీవీ ఛానల్స్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484, వీడియోకాన్ – 2484, ఎయిర్ టెల్ – 948, సన్ డైరెక్ట్ – 145, టాటా స్క్యై – 1479.

Follow Us @