16/01/2022న T SAT VIDYA ఛానెల్ లో ఇంటర్ తరగతుల షెడ్యూల్

T SAT APP. DOWNLOAD చేసుకోవడం ద్వారా మరియు T SAT విద్య చానల్ లో కింది తరగతులను చూడవచ్చు…

ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు ద్వితీయ సంవత్సరం తరగతులు

సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8.30 గంటల వరకు ప్రథమ సంవత్సరం తరగతులు ప్రసారమగును..

వివిధ నెట్వర్క్ లలో T SAT విద్య టీవీ ఛానల్ నంబర్లు.

డిష్ టీవీ – 2484

వీడియో కాన్ – 2484

ఎయిర్ టెల్ – 948

సన్ డైరెక్ట్ – 195

టాటా స్కై – 1479

SECOND YEAR CLASSES

7.00 – 7.30am – MATHS – 2B (DEFINITE INTEGRALS)

7.30 – 8.00am – BOTANY (MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE)

8.00 – 8.30am – CIVICS – (VILLAGE PANCHAYAT)

8.30 – 9.00am – HINDI – (BACCHE KAAM PAR JA RAHE HAIN)

FIRST YEAR CLASSES

5.00 – 5.30pm – COMMERCE (JOINT STOCK COMPANY)

5.30 – 6.00pm – HISTORY – (AGE OF GUPTAS)

6.00 – 6.30pm – TELUGU (GOLLA RAMAVVA)

6.30 – 7.00pm – MATHS – 1A (PRODUCT OF THE VECTORS)

7.00 – 7.30pm – PHYSICS (WORK, ENERGY and POWER)

7.30 – 8.00pm – BOTANY (FAMILY SOLANACEAE)

8.00 – 8.30pm – CHEMISTRY – (CLASSIFICATION OF ELEMENTS & PERIODICITY IN PROPERTIES)

Follow Us @