ఇంటర్ మార్క్స్ మెమో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ఫలితాలు ఈరోజు విడుదలైన సంగతి తేలిసిందే. విద్యార్థులకు మార్క్స్ మెమోలను అధికారిక వెబ్సైట్ లో బోర్డు అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన లింక్ ద్వారా మార్క్స్ మెమోలను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

DOWNLOAD MARKS MEMOS HERE

Download bikkinews App

Follow Us @