అందుబాటులో ఇంటర్ మెమోలు

హైదరాబాద్ (నవంబర్ – 10) : తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు 2021 – 2022 లో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థుల లాంగ్ మెమోలను కళాశాలల్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

కావునా ఇంటర్మీడియట్ పాసైన విద్యార్థులు తమ లాంగ్ మెమోలను కళాశాలలకు వెళ్లి తీసుకోవచ్చు అని తెలిపారు.

GOOGLE NEWSJOB NOTIFICATIONS
CURRENT AFFAIRSGENERAL KNOWLEDGE
EDUCATION NEWSHOME PAGE
Follow Us @