మార్చి 08 : చరిత్రలో ఈ రోజు

★ దినోత్సవం :-
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం

★ సంఘటనలు :-

1956: భారత లోక్‌సభ స్పీకర్‌గా ఎమ్.అనంతశయనం అయ్యంగార్ పదవిని స్వీకరించాడు.

1950 :- రోవర్ సంస్థ గ్యాస్ టర్బైన్ తో నడిచే కారును ఆవిష్కరించారు

1974: ఫ్రాన్సు రాజధాని పారిస్ లో చార్లెస్-డి-గాల్ విమానాశ్రయం ప్రారంభం.

★ జననాలు :-
1917: విద్యుత్తు రంగ నిపుణుడు నార్ల తాతారావు (మరణం.2007)

1897: దామెర్ల రామారావు, ఆయన గీసిన చిత్రాలు బరోడా మహారాజు వంటి రాజులు, సంస్థానాధీశులను అబ్బురపరిచాయి. (మరణం. 1925)

★ మరణాలు :-

1988: అమర్ సింగ్ చంకీలా, పంజాబీ గాయకుడు, గేయ రచయిత, సంగీత వాద్యకారుడు, సంగీత దర్శకుడు. (జననం.1961)

Follow Us @