ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారి ప్రథమ సంవత్సరం బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్

ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారిప్రథమ సంవత్సరం బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ENGLISH MEDIUM CHEMISTRY – 1 (EM) PHYSICS – 1 (EM) BOTANY – 1 (EM) ZOOLOGY – 1 (EM) MATHS – 1A MATHS – …

Read More

సబ్జెక్టు వారీగా ద్వితీయ ఇంటర్ బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్

మొదటి సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటిరీయల్ తెలుగు మీడియం రసాయనశాస్త్రం – II భౌతిక శాస్త్రం – II మ్యాథ్స్ – 2A మ్యాథ్స్ – 2B వృక్ష శాస్త్రం – II జంతు శాస్త్రం – II ENGLISH …

Read More

నైతికత & పర్యావరణ విద్య అసైన్మెంట్ మెటిరీయల్

ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులకు నైతికత మానవ విలువలు మరియు పర్యావరణ విద్య అని బోర్డు పరీక్షలను కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా ఇంటి వద్దనే అసైన్మెంట్ రూపంలో రాసి ఎప్రిల్ 20వ తేదీ లోపల కళాశాలలో సమర్పించ వలసిందిగా …

Read More