ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారి ప్రథమ సంవత్సరం బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్

ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారిప్రథమ సంవత్సరం బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ENGLISH MEDIUM CHEMISTRY – 1 (EM) PHYSICS – 1 (EM) BOTANY – 1 (EM) ZOOLOGY – 1 (EM) MATHS – 1A MATHS – …

Read More

ఆగస్టు – 30 – 2021న డీడీ యాదగిరి & T SAT లలో పాఠశాల విద్యా డిజిటల్ తరగతులు

10:30 am to 11:00am – 5th Class – ENGLISH- PRE READING – KARATE KITEN 11:00am to 11:30am – 4th Class – గణితం – పైనుండి చూస్తే ఎలా అగుపిస్తాయి 11:30am to 12:00pm …

Read More