ఏ డ్యాన్స్ ని ఒలింపిక్ క్రీడా గా గుర్తించింది.?

అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ (IOC) బ్రేక్ డ్యాన్స్ ను ఒలింపిక్ క్రీడగా గుర్తించింది. 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో బ్రేక్ డ్యాన్స్ ను ‘బ్రేకింగ్’ పేరుతో ప్రవేశ పెట్టాలని ఐఓసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు నిర్ణయించింది.2018 బ్యూనస్ ఎయిర్స్ యూత్ ఒలింపిక్స్‌లో తొలిసారి బ్రేక్ డ్యాన్స్ ను ప్రవేశ పెట్టారు.
2021 టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో ఉన్న స్కేట్ బోర్డింగ్, సర్ఫింగ్, స్పోర్ట్ క్లైబింగ్ క్రీడాంశాలను పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో కూడా కొనసాగిస్తామని డిసెంబర్ 7న ఐఓసీ అధ్యక్షుడు థామస్ బాచ్ తెలిపారు.

Follow Us @