కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భజరంగ్ పూనియాకు బంగారు పథకం

బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 05) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో పురుషుల 65 కేజీల ప్రీ స్టైల్ రెజ్లింగ్ విభాగంలో భజరంగ్ పూనియా బంగారు పథకం సాధించాడు. భారత్ కి ఇది 7వ బంగారు పథకం. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ చరిత్రలో భారత్ కి ఇది రెజ్లింగ్ లో మొదటి బంగారు పథకం.

దీంతో భారత పథకాల సంఖ్య 22కి చేరింది. గోల్డ్ – 07, సిల్వర్ – 07, బ్రాంజ్ – 08. పథకాల పట్టికలో భారత్ 7వ స్థానంలో ఉంది.

Follow Us @