కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : అన్షూ మాలిక్ కు రజత పథకం

బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 05) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో మహిళల 57 కేజీల ప్రీ స్టైల్ రెజ్లింగ్ విభాగంలో అన్షూ మాలిక్ రజత పథకం సాధించింది. భారత్ కి ఇది రెజ్లింగ్ లో మొదటి పథకం.

దీంతో భారత పథకాల సంఖ్య 21,కి చేరింది. గోల్డ్ – 06, సిల్వర్ – 08, బ్రాంజ్ – 07. పథకాల పట్టికలో భారత్ 7వ స్థానంలో ఉంది.

Follow Us @