ఐసర్ (IISER) లో ప్రవేశాలు

ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రిసెర్చ్ (IISER)లో ప్రవేశాల కోసం ప్రకటన విడుదలైంది

◆ ప్రోగ్రామ్స్: బీఎస్ – ఎంఎస్ – డ్యూయల్ డిగ్రీ మరియు బీఎస్ డిగ్రీ

◆ దరఖాస్తు, అర్హతలు, ఎంపిక వివరాలు మొదలైనవి ఏప్రిల్ 1 నుంచి వెబ్సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి.

◆ వెబ్సైట్ :: http://www.iiseradmission.in

Follow Us @