30% తొలగించబడిన ప్రాక్టికల్ సిలబస్

తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు 30 శాతం తగ్గించిన ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ సిలబస్ ను విడుదల చేసింది.

2021 ఇంటర్మీడియట్ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు బోటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ల యందు 30శాతం తొలగించిన సిలబస్ కింది విధంగా ఉండనుంది.

30% తొలగించిన సిలబస్