నేటి ఇంటర్ పరీక్షల ప్రశ్నా పత్రం సెట్ విడుదల

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు మే 2022 లో భాగంగా ఈరోజు అనగా 13/05/2022న గణితం – 1B, జువాలజీ – 1, హిస్టరీ – 1 పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి పరీక్ష పేపర్ సెట్ “C ” ను ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఎంపిక చేసింది.