ఇంటర్ వొకేషనల్ పబ్లిక్ పరీక్షలు 2022 షెడ్యూల్ విడుదల

ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 2022 కు సంబంధించిన ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ కోర్సుల పరీక్షల షెడ్యూల్ ను ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు తమ అధికారిక వెబ్సైట్ లో అందుబాటులో ఉంచింది.

FIRST VOCATIONAL SCHEDULE

SECOND VOCATIONAL SCHEDULE