ఓపెన్ ఇంటర్, ఓపెన్ టెన్త్ అడ్మిషన్లకు మరో అవకాశం

తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ (TOSS) ఓపెన్ ఇంటర్, ఓపెన్ టెన్త్ ప్రత్యేక అడ్మిషన్ల షెడ్యూల్ ను ఫిబ్రవరి 14 నుండి 19 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు డైరెక్టర్ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

కావున అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని ఓపెన్ టెన్త్ మరియు ఓపెన్ ఇంటర్ నందు అడ్మిషన్లు పొందగలరని సూచించారు. వివిధ సంఘాల విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ గడువు తేదీని పొడిగించడం జరిగింది.