సింగరేణి కాలరీస్ లో 1111 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్

కొత్తగూడెంలోని సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

★ ఖాళీల వివరాలు ::

• మేనేజ్ మెంట్ ట్రెయినీ (మైనింగ్ పురుషులకు మాత్రమే): 100

• మేనేజ్ మెంట్ ట్రెయినీ (ఈ అండ్ ఎం – పురుషులకు మాత్రమే): 67

• మేనేజ్ మెంట్ ట్రెయినీ (సివిల్): 10

• మేనేజ్ మెంట్ ట్రెయినీ (పర్సనల్ పురుషులకు మాత్రమే): 40

• మేనేజ్ మెంట్ ట్రెయినీ (ఎఫ్ అండ్ ఏ): 11

• జూనియర్ మైనింగ్ ఇంజినీర్ ట్రెయినీ (పురుషులకు మాత్రమే): 811

• అసిస్టెంట్ ఫోర్ మ్యాన్ ట్రెయినీ (మెకానికల్ – పురుషులకు మాత్రమే): 12

• అసిస్టెంట్ ఫోర్ మ్యాన్ ట్రెయినీ (ఎలక్ట్రికల్ – పురుషులకు మాత్రమే): 60

● దరఖాస్తు విధానం :: ఆన్లైన్లో

● దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ :: ఫిబ్రవరి – 11 – 2022

● చివరి తేది :: ఫిబ్రవరి – 21 – 2022

● వెబ్సైట్ :: www.scclmines.com