ఎన్నికల ముచ్చట్లు పుస్తకం ఆవిష్కరించిన కలెక్టర్

కామారెడ్డి :: 12వ జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన రాజనీతి శాస్త్ర ఉపాన్యాసాకులు వైద్య ఉమశేషారావు గ్రామీణ ప్రజలకు మరియు విద్యార్థులకు అవగాహన కలిగే విధంగా వ్రాసిన “ఎన్నికల ముచ్చట్లు” అనే ఈ రోజు జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్. వి.పాటిల్ మరియు జిల్లా ఇంటర్ వైద్యాధికారి షేక్. సలాంలు ఆవిష్కరించారు.

రచయిత ఉమశేషారావును కలెక్టర్ అభినందించి సన్మానం చేశారు. ఈ సందర్బంగా నోడల్ అధికారి మాట్లాడుతూ గ్రామీణ భాషలో రాయడంతో ఓటు ప్రాధాన్యతను కవిత రూపంలో తెలియచేసిన శేషారావును అభినందించారు.

రచయిత మాట్లాడుతూ ప్రాజాస్వామ్యంలో ఓటు అత్యంత ముఖ్యమైనదని ప్రతి పౌరుడు, విద్యార్థి సరైన అవగాహన కలిగి ఉండాలని ఉద్దేశంతో గ్రామీణ భాషలో రాసినట్లు పేర్కొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో సదాశివ నగర్ ప్రిన్సిపాల్ అజ్మల్ ఖాన్, కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ యూనియన్ నాయకుడు బొర్ర. రాజగౌడ్, సిబ్బంది రాజాక్, మనోహర్, రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.