రతన్ టాటాకు అస్సాం బైభవ్ పురస్కారం.

టాటా ట్రస్ట్ చైర్మన్ రతన్ టాటాకు అస్సాం అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ‘అస్సాం బైభవ్ ను ప్రదానం చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ గురువారం ప్రకటించారు.

అస్సాం రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ వైద్య సేవల విస్తరణలో చేసిన నిరుపమాన సేవలకుగాను ఈ పురస్కారం ప్రదానం చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు.

BIKKK NEWS app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bikki.news