తెలంగాణ నుంచి ప్రధానమంత్రి స్వనిధి పథకం పైలట్‌ ప్రాజెక్టు అమలుకు ఎంపికైన జిల్లా ఏది.?

వీధి వ్యాపారులకు 10వేల వరకు రుణ సహాయం అందించే ప్రధాన మంత్రి స్వనిధి పథకం పైలట్‌ ప్రాజెక్టు అమలులో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి నిజామాబాద్‌ ఎంపికైంది.


ఈ పైలట్‌ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మొదటి దశలో 125 నగరాలను ఎంపిక చేశారు. ఇందులో గయా, ఇండోర్, రాజ్‌కోట్, వారణాసి నగరాలు ఉన్నాయి